Medicinteknikbolaget Acousort, som är listat på Aktietorget, redovisar ett resultat före skatt på -2,3 miljoner kronor (-0,9) för det första kvartalet 2018.