Wise Group redovisar ett resultat efter skatt på -4,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (8,0).