Wicket Gaming redovisar ett ebitda-resultat på -2,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2023. Rörelseresultatet (ebit) blev -4,9 miljoner kronor och nettoomsättningen uppgick till 4,6 miljoner kronor.