Olje- och gasbolaget Crown Energy redovisar ett resultat efter skatt på -1,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (53,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:004 kronor (0:12).