Hjälpmedelsbolaget Addera Care, listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt för det första kvartalet 2018 på -3,9 miljoner kronor (1,6). Ebitda-resultatet var -0,6 miljoner kronor (3,3)