Allt fler läser sina böcker digitalt, något som blivit mer tillgängligt genom strömningsapparnas entré. Men utbredningen sker till ett lönsamhetspris som kan förändra hela bokbranschen.