Enligt DI har fordonen kortare livslängd än vad som tidigare varit känt.