Valberedningens förslag till ny ordförande för LO, Pim van Dorpel, har ångrat sig. Han står inte längre till förfogande av privata skäl.