Den japanska tidningen Nikkeis uppgifter om att fordonstillverkaren Nissan Motors rörelseresultat ska falla 90 procent under räkenskapsårets första kvartal är i stort sett riktiga (broadly accurate).