År 1974 föds en unik reform. Den svenska föräldraförsäkringen ger papporna betalt för att stanna hemma med barnen.