Åtgärderna för att bekämpa smittspridningen av det nya coronaviruset riskerar att ställa till med större skada än själva smittan.