Nu ska banksektorn anpassa sina strategier för att ligga i linje med FN:s globala utvecklingsmål och Parisavtalet.