Väntas generera omkring 1,9 miljarder kronor i skatteintäkter.