Ett mindre flygplan har voltat av landningsbanan på Säve flygplats i Göteborg.