Allt som sades är inte känt – men roligt verkade ändå ledarna från Frankrike, Kanada, Storbritannien och Nederländerna…