Flexqube har tecknat ett ramavtal värt 4 miljoner kronor för leverans av materialhanteringsvagnar till Huthinson…