Vagns- och robotteknikbolaget Flexqube meddelar att dess patentansökan för Navigator AMR-system, Flexqube Navigator, kommer att beviljas av det amerikanska patentverket den 3 oktober.