CSN har inte gett Skatteverket uppgifter om personer med avdragsgill ränta.