Sex banker har ändrat räntor efter Riksbankens höjning av styrräntan.