Byggbranschen lär få se fler kvinnor på arbetsplatserna i framtiden. Andelen flickor som söker sig till gymnasiets bygg- och…