Amerikanerna börjar i allt högre utsträckning komma till kontoren.