Antalet säljstartade bostäder i Stockholms län har ökat med 28 procent under det första kvartalet i år jämfört med det första kvartalet 2018.