Pausen under pandemin fick dock många att köpa dyrare bostäder.