Fler jobbade 2021 jämfört med 2020. Antalet förvärvsarbetande ökade med 2,6 procent, enligt färsk statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. 2021 var 5.109.384 förvärvsarbetande. 48,2 procent av dem var kvinnor.