Andelen inskrivna på Arbetsförmedlingen väntas öka nästa år.