Finansinspektionen lanserar en informationskampanj.