Five Arrows principal Investment, storägare i informationstjänsteföretaget Karnov group, avser att avyttra 15 miljoner…