Reaktionerna har varit starka på den finländska regeringens uttalanden om att Finland kan behöva utvärdera en egen väg in i Nato, utan Sverige. Erkki Tuomioja, ledande socialdemokrat i Finland, tror dock fortsatt att de båda länderna kommer att gå in i alliansen gemensamt. ”För mig är det en förtroendefråga”, säger han till Di samtidigt som han avvisar möjligheten att ett finskt Natomedlemskap...