Finlands bruttonationalprodukt steg 0,5 procent under det första kvartalet, jämfört med kvartalet före, och sjönk 0,4 procent jämfört med motsvarande kvartal 2023.