Den finländska sportkedjan Amer Sports har handelstoppats på Helsingforsbörsen.