Finska Finansinspektionen menar att bankerna bör iaktta återhållsamhet när det gäller negativ ränta på privatkunders…