Finansmannen Rolf Lundström har via bolaget Novobis sålt aktier i Betsson varefter innehavet per den 18 mars minskat till 1,0 procent av…