I dag är det lösningar för penningtvätt som dominerar bland regtech-bolagen. Härnäst kan det bli ESG, där kraven och behoven av granskning ökar dramatiskt, och som får mer av digitala kontrollfunktioner. Det säger Richard Rosenholtz, ordförande för Nordic Regtech Association.