Finansdepartementet kommer att möta Finansinspektionens (FI) generaldirektör Erik Thedéen för att få "en förklaring på den senaste tidens händelser".