Allvarliga brister gör att Finansinspektionen drar in Nord Fondkommissions tillstånd.