Det var hårda ord från Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen när han talade om det indragna tillståndet för värdepappersbolaget…