Starka ägare inser snabbt att ett fel långsiktigt stör affärerna, och agerar. En del topptjänstemän vägrar däremot in i det sista att erkänna sina egna misstag. Dessa historiska samband är just nu återigen tydliga. Enda räddningen är att svaga och passiva ägare tar sig samman.