Finansinspektionens hemsida fi.se låg nere på lördag morgon. Vid niotiden var den återigen online.