Under rådande omständigheter förväntar sig Finansinspektionen att banker och kreditmarknadsföretag avstår från att dela ut medel till…