Bankernas marginaler på bolån uppgick till 1,71 procent i december. I slutet av det förra kvartalet, i september, var bolånemarginalen 1,67 procent.