Finansinspektionen (FI) vill få större möjligheter att inhämta uppgifter från misstanke- och belastningsregistret. Förslaget skulle innebära att flera brott ska inkluderas liksom även registrering av ombud för utländska betalningsföretag.