Finansinspektionen (FI) ska undersöka om Anoto har brutit mot vissa regler i sin årsredovisning för 2020.