Finansinspektionen, FI, tar snart ställning till hur myndigheten hanterar Alectas amerikanska bankhaveri, uppger generaldirektören Susanna Grufman. Samtidigt försvarar hon fjolårets granskning av riskhanteringen inom pensionsjättens aktieförvaltning, som avslutades utan åtgärd.