Finansinspektionen, FI, har en tätare uppföljning av nischbanken Collector i spåren av den extra kreditförlustreservering som banken gjorde…