Finansinspektionen har inlett en granskning av riskkapitalbolaget EQT:s hantering av informationen kring den inlåsningsklausul som bolaget…