Searchlight Capital har lagt ett bud på Opus och ljusare konjunkturindikatorer från Asien.