Samtliga hittade inom smittozonen som belagts med restriktioner.