Cleantech-sektorn lockar placerarna igen. Men det finns några klassiska exempel på hur illa det kan gå när man drar likhetstecken mellan…