”Förväntar oss full produktion under eftermiddagen.”