De tekniska fel som orsakat ett stopp i kärnkraftsreaktorn Ringhals 3 har åtgärdats och reaktorn har tagits i drift igen. – Vi förväntar…